Obchodní podmínky

1. Objednávka zboží
Seznam zboží na těchto stránkách je katalogem běžně dodávaného zboží. Firma HAIR CLUB s.r.o.(dále jen dodavatel) nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy upřesněna při potvrzování objednávky.
Za potvrzení objednávky se nepovažuje automaticky odesílaný e-mail, ale telefonický kontakt zástupcem dodavatele.
K objednání zákazník vybere zboží, vybere si způsob platby, způsob dodání, zda chce dodávku expresně nebo klasicky a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. 
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek. Ceny za dopravu, poštovné a balné jsou vždy upřesněny u jednotlivých objednávek.
Na produkty TONDEO je při platbě hotově nebo dobírkou sleva 5%. Jednotlivé slevy nelze sčítat. 

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. 

2. Zaslání zboží
U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou, se platnost objednávky ověřuje telefonicky.
 
Objednané zboží je odesláno v nejkratším možném termínu. Pokud je zboží skladem, jedná se o maximálně týden, pokud je nutno zboží objednat, je zákazník informován o dodací době při ověření platnosti objednávky. 
 
3. Osobní odběr zboží
Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.
 
Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Tuto lhůtu je na požádání možné prodloužit.
 
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem. 
 
4. Záruční podmínky - uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Reklamace
Reklamace na zjevné vady nutno uplatnit IHNED, skryté vady max. do 24 měsíců /záruční doba/. Záruka se nevztahuje na opotřebení, na vady, které jsou způsobeny pádem nebo nesprávnou manipulací. Veškeré sporné reklamace si výrobce vyhrazuje posoudit přímo ve výrobním závodě. Tímto se také v těchto sporných případech může prodloužit reklamační lhůta.
Reklamace na obsah dodávky nutno uplatnit IHNED při převzetí, nebo na tel. 602330034. (Při dodání Česká pošta) je nutno uplatnit reklamaci na obsah dodávky ihned, jinak k ní nemůže být přihlédnuto (podmínky dopravce).

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje osobní údaje registrovaných zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Registrace se považuje za souhlas s nakládáním s těmito osobními údaji.Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků. Pokud budou zadané údaje nesmyslné bude registrace automaticky smazána.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení v „Nastavení účtu“.
Při zapomenutí hesla nás kontaktujte a bude vám přiděleno nové heslo, které si můžete sami kdykoli změnit.

8. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na těchto internetových stránkách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.
Registrací do systému zákazník vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami.